About us
 

Certifikáty
Reference

Nejbližší termíny

  • 26. - 29. dubna 2016 - Certified PROFINET Engineer

Místo konání: ČVUT v Praze, FEL, Karlovo nám. 13, Praha 2, budova E, místnost K14

Kontaktujte nás

 
   
Katedra řídicí techniky, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická patří mezi přední vědeckovýzkumná pracoviště v oblasti automatizační a řídicí techniky. Vedle vědeckovýzkumné činnosti máme blízko i k průmyslovým aplikacím a jednou z aktivit je činnost školicího a kompetenčního centra PROFIBUS.

Kompetenční centrum PROFIBUS
Akreditované Kompetenční centrum PROFIBUS působí při katedře řídicí techniky od roku 2006. Jeho činnost je postavená na dlouholetých zkušenostech pracovníků katedry s technologiemi PROFIBUS i dalších průmyslových komunikačních sítí. Kromě podpory vysokoškolské výuky Kompetenční centrum poskytuje služby měření a hledání chyb instalací PROFIBUS, konzultace při návrhu a vývoji zařízení nebo konzultace a podporu při integraci různých produktů.

školicí centrum PROFIBUS
Certifikované kurzy vám dají důvěru v technologii PROFIBUS a práce s ní se pro vás stane zábavou. Certifikované školení šetří náklady a přináší zisk jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu. Technici, kteří absolvují certifikovaná školení PROFIBUS, mají mnohem větší přehled o moderních technologiích. Díky systému mezinárodních certifikací a auditů je zaručena kvalita školení a školicího centra, která tak je na vysoké úrovni.

 
   
 
Kdo jsme     |     školení     |     Měření     |     English     |     Kontakt
Školicí a kompetenční centrum Profibus.CZ, 2011.