About us
 

Motivace
Co můžete čekat
Kontrola sítě
Objednávka

Nejbližší termíny

  • 26. - 29. dubna 2016 - Certified PROFINET Engineer

Místo konání: ČVUT v Praze, FEL, Karlovo nám. 13, Praha 2, budova E, místnost K14

Kontaktujte nás

 
   

Měření sítě našimi odborníky probíhá v následujících krocích:

  • Měření jednotlivých segmentů sítě, kontrola správné impedance, zakončení, možného mechanického poškození a délky segmentů. Často dochází k překročení maximální povolené délky segmentu pro danou komunikační rychlost, což za ideálních okolností nemusí komunikaci narušit, v případě vnějšího rušivého signálu však již k výpadkům docházet může. Tento krok většinou probíhá při odpojení stanice DP master.
  • Měření tvaru elektrického signálu na kabelu PROFIBUS, identifikace potenciálních nesrovnalostí a zjištění příčin těchto nesrovnalostí. Díky nesprávnému zakončení, blízkosti silového a komunikačního vedení nebo mechanickému poškození může dojít ke zkreslení signálu komunikace PROFIBUS. Toto zkreslení může být natolik velké, že je poškozen přenášený datový obsah a tím je přerušena i komunikace mezi stanicí master a jednotlivými stanicemi slave.
  • Měření při probíhající komunikaci PROFIBUS DP, kdy jsou měřeny časové parametry sítě, jsou sledovány statistické údaje jako průměrný či maximální počet opakování, minimální a maximální perioda datové výměny pro jednotlivé stanice, možné ztráty komunikace apod.

Na základě provedeného měření jsou navržena nápravná opatření a celý výsledek měření je zpracován jako podrobná technická zpráva.

 
   
 
Kdo jsme     |     školení     |     Měření     |     English     |     Kontakt
Školicí a kompetenční centrum Profibus.CZ, 2011.